new-star

Browse 223 Best Education Assistant Tools

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Tạo một bài kiểm tra trong 60 giây, với trí tuệ nhân tạo. Đầu tiên, thêm nội dung bạn muốn tạo bài kiểm tra từ. Tiếp theo, nhấn "Tạo Bài Kiểm Tra" và xem kết quả! Cuối cùng, tùy chỉnh bài kiểm tra để thêm câu hỏi, thay đổi thiết kế và thu thập phản hồi.

free
price unknown / product not launched yet
price unknown / product not launched yet
What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

HelpHub là cách đơn giản nhất để nhúng trải nghiệm trò chuyện AI đẹp, đáng tin cậy và cấp doanh nghiệp vào trang web của bạn. Tải tài liệu lên, liên kết URL trang web của bạn hoặc đồng bộ hóa CMS của bạn. Ngoài ra, còn có tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên, gợi ý cá nhân và trích dẫn - tất cả trong một tiện ích.

price unknown / product not launched yet
What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Khám phá con đường nghề nghiệp hoàn hảo của bạn sau khi tốt nghiệp lớp 12.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Đây là Thiel AI - trợ lí trí tuệ nhân tạo tối ưu giúp bạn đạt được học bổng Thiel an toàn. Nó có thể trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến học bổng Thiel của bạn.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Dubly.io là một công cụ trí tuệ nhân tạo giúp lồng tiếng và dịch video, mở rộng phạm vi toàn cầu của chúng.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Chào gia đình! Chúng tôi là người hâm mộ của các bài giảng/podcast trên YT nhưng lại thiếu thời gian 🤣 Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng YouTube Summarizer - một bản demo công nghệ giúp bạn nhanh chóng xem qua và tìm ra những phần hay nhất trong video trên YT. Hãy chia sẻ các liên kết tóm tắt yêu thích của bạn trong luồng thảo luận và những điều bạn đã học được 😊

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

StudySmarterNow là một nền tảng trực tuyến giúp học sinh vượt trội trong việc học tập và làm bài kiểm tra.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

ChatWeb3 là một chatbot được trang bị trí tuệ nhân tạo nhằm đơn giản hóa trải nghiệm web3. Nó cung cấp giải thích rõ ràng về các khái niệm phức tạp của web3, hỗ trợ các nhà phát triển với các nhiệm vụ lập trình, và giữ cho người dùng được thông tin về các xu hướng mới nhất trong hệ sinh thái web3.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Applitools là một nền tảng kiểm thử hình ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện tự động hóa và giảm chi phí.

Recommended

filter tools
Pricing Filters
Affiliate