new-star

Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện cho OpenFuture

Chào mừng đến với OpenFuture! Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đến dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và chúng tôi cố gắng để trải nghiệm của bạn trở nên mượt mà và thú vị nhất có thể. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản và Điều kiện"). Những Điều khoản và Điều kiện này quản lý quyền truy cập và sử dụng trang web của OpenFuture, bao gồm bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web.

Vui lòng đọc kỹ những Điều khoản và Điều kiện này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Định nghĩa

Trong những Điều khoản và Điều kiện này, các từ sau có các ý nghĩa sau:

a. "Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Của chúng tôi" đề cập đến OpenFuture, công ty cung cấp các dịch vụ và sản phẩm trên trang web của chúng tôi.

b. "Bạn" hoặc "Của bạn" đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

c. "Dịch vụ" đề cập đến bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi OpenFuture trên trang web của chúng tôi.

d. "Sản phẩm" đề cập đến bất kỳ hàng hóa nào được bán trên trang web của chúng tôi.

e. "Nội dung" đề cập đến bất kỳ văn bản, hình ảnh, video, âm thanh hoặc tài liệu khác trên trang web của chúng tôi.

f. "Tài khoản người dùng" đề cập đến một tài khoản được tạo bởi người dùng để truy cập và sử dụng các khu vực và tính năng cụ thể của trang web của chúng tôi.

Điều kiện đủ điều kiện

Để truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải đủ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn chỉ có thể truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi với sự đồng ý và giám sát của một phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản và Điều kiện này.

Tài khoản người dùng

Để truy cập và sử dụng các khu vực và tính năng cụ thể của trang web của chúng tôi, bạn có thể cần phải tạo một tài khoản người dùng. Khi tạo một tài khoản người dùng, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản của mình, bao gồm tên người dùng và mật khẩu. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép nào của tài khoản của bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm tất cả văn bản, hình ảnh, video, âm thanh hoặc tài liệu khác, thuộc sở hữu của OpenFuture hoặc các bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị, thực hiện hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh của bất kỳ Nội dung nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của chúng tôi.

Sử dụng trang web của chúng tôi

Bạn đồng ý

span>Điều khoản sử dụng

Hãy sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích hợp pháp và một cách không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để:

a. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói dối hoặc đại diện sai sự liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

b. Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào là bất hợp pháp, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, khiếm nhã, tục tĩu, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc đầy thù ghét.

c. Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền truyền tải theo bất kỳ luật pháp nào hoặc trong các mối quan hệ hợp đồng hoặc tín dụng.

d. Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào.

e. Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc không được ủy quyền, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư rác, thư chuỗi, hình thức tuyên truyền khác.

Đặt hàng và thanh toán

Bạn có thể mua Sản phẩm trên trang web của chúng tôi bằng cách đặt hàng thông qua quá trình thanh toán trực tuyến của chúng tôi. Bằng cách đặt hàng, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn được ủy quyền sử dụng phương thức thanh toán được cung cấp cho việc mua hàng. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến sự có sẵn của sản phẩm, lỗi trong mô tả hoặc giá của sản phẩm hoặc lỗi trong đơn đặt hàng của bạn.

Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí mà bạn hoặc thay mặt bạn phải chịu qua trang web của chúng tôi, bao gồm tất cả các khoản thuế và phí vận chuyển áp dụng. Chúng tôi có thể sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để xử lý thanh toán của bạn, và việc sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba sẽ được quản lý bởi các điều khoản và điều kiện của họ.

Từ chối bảo hành

TRANG WEB, NỘI DUNG, DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NHƯ LÀ" VÀ "CÓ SẴN", KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC ĐỘ CHÍNH XÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC AN TOÀN.

Giới hạn trách nhiệm

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, TRỰC TIẾP HOẶC MẪU MỤC TIÊU TỐT, PHÁT SINH RA KHỎI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, NỘI DUNG, DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN MẤT DOANH THU, LỢI NHUẬN HOẶC KINH DOANH, DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HAY KHÔNG. TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN CHO TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU PHÁT SINH RA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty liên kết, sĩ quan, giám đốc, đại lý và nhân viên vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào do vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Luật điều hành và thẩm quyền

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều hành và diễn giải theo luật pháp của tiểu bang California, mà không áp dụng bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp lý nào. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh ra hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết độc quyền tại các tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại Los Angeles, California.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào, mà không cần thông báo cho bạn. Việc sử dụng tiếp tục của bạn trên trang web của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được coi là chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản và Điều kiện này, cùng với Chính sách bảo mật của chúng tôi, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và OpenFuture liên quan đến việc sử dụng trang web, Nội dung, Dịch vụ và Sản phẩm của chúng tôi. Bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và OpenFuture liên quan đến việc sử dụng trang web, Nội dung, Dịch vụ hoặc Sản phẩm của chúng tôi đều bị thay thế bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn OpenFuture! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [insert contact information]. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể và đánh giá cao phản hồi của bạn.