new-star

Browse 44 Best Experiments Tools

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Tôi đã dành một vài giờ hôm nay và hôm qua để tạo ra AINIRO Oracle, công cụ tìm kiếm Cut The Crap. Cảnh báo, đây không phải là một công cụ tìm kiếm, đây là một "máy trả lời câu hỏi". Hiển thị hình ảnh, markdown, nguồn và được cung cấp bởi OpenAI!

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

LayerNext là một nền tảng quản lý dữ liệu AI cho dữ liệu Computer Vision.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Nền tảng được trang bị trí tuệ nhân tạo cho thiết kế tuyệt đẹp và quản lý dự án.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Một nền tảng để kiểm thử và quản lý các ứng dụng NLP sử dụng các mô hình ngôn ngữ GPT-4.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Hãy dịch văn bản tiếng Anh sau sang tiếng Việt, giữ nguyên ý nghĩa, không viết giải thích, giữ nguyên cấu trúc html, nếu không cần dịch thì giữ nguyên văn bản. Sử dụng OpenAI's Playground trên bất kỳ trang web nào chấp nhận đầu vào văn bản. Gõ /g theo sau là câu của bạn, sau đó /s để gửi câu của bạn để hoàn thành. Câu của bạn sẽ được bao gồm trong kết quả hoàn thành.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

AI Color Palette Generator là một công cụ được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo để tạo ra các bảng màu độc đáo.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Mai Writer là một trợ lý trí tuệ nhân tạo cho việc viết và tiếp thị, giúp người dùng tạo nội dung đa dạng và mở rộng nỗ lực tiếp thị.

What Is 5-Card Charlie? Defination & Strategies

Wize là một công cụ trí tuệ nhân tạo đột phá được thiết kế để khai thác kiến thức rộng lớn được chia sẻ trong các podcast phổ biến và cung cấp những phản hồi sâu sắc và nhạy bén về ngữ cảnh cho các câu hỏi của người dùng. Được phát triển bởi Shreyans, Wize được xây dựng trên nền tảng của các công nghệ tiên tiến, bao gồm cơ sở dữ liệu vector Milvus, bộ mã hóa DistilRoBERTa-v1 từ Hugging Face, API OpenAI và AWS. Sự kết hợp này của các công nghệ mạnh mẽ giúp Wize trích xuất những thông tin quý giá từ hàng ngàn cuộc phỏng vấn với các chuyên gia danh tiếng trong thế giới podcast. Tính năng chính: Trợ lý Tri thức AI: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp những phản hồi nhạy cảm về ngữ cảnh dựa trên cuộc phỏng vấn podcast. Phân tích Cuộc phỏng vấn Podcast Rộng Lớn: Phân tích hàng ngàn cuộc phỏng vấn với các chuyên gia danh tiếng. Giao diện Đơn giản và Dễ sử dụng: Cho phép người dùng tương tác dễ dàng với công cụ và gửi câu hỏi. Tích hợp Gradio: Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách tích hợp với nền tảng xây dựng giao diện trực quan của Gradio. Lợi ích: Thông tin Quý giá: Cung cấp những phản hồi thông minh dựa trên sự thông hiểu chung từ cuộc phỏng vấn podcast. Phản hồi Nhạy cảm về Ngữ cảnh: Cung cấp câu trả lời phù hợp và tùy chỉnh cho các câu hỏi của người dùng. Kho Kiến thức Toàn diện: Đóng vai trò như một chuyên gia ảo, tóm lược thông tin từ nội dung podcast phong phú. Tương tác Dễ dàng: Giao diện thân thiện với người dùng và tích hợp Gradio giúp dễ dàng tương tác với Wize. Bằng cách khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến, Wize đưa ra một phương pháp độc đáo để tiếp cận kiến thức quý giá được chia sẻ trong lĩnh vực podcast. Người dùng có thể tận hưởng những phản hồi nhạy cảm về ngữ cảnh, thu thập thông tin và chuyên môn từ các chuyên gia danh tiếng thông qua một tương tác dễ dàng và trực quan với công cụ trí tuệ nhân tạo Wize.

free
Recommended

filter tools
Pricing Filters
Affiliate