new-star
avatar image $

Chat GPT Demo

265 Yêu thích
(4.9 | 211 voted)

https://chatgptdemo.net/ là một ứng dụng web giới thiệu khả năng của ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi OpenAI. Ứng dụng cho phép người dùng tham gia vào các cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên với ChatGPT và nhận được các phản hồi giống như con người cho các câu hỏi của họ.

Trang web có giao diện thân thiện với người dùng, nơi người dùng có thể nhập câu hỏi của mình và ChatGPT sẽ tạo ra một phản hồi trong thời gian thực. Các phản hồi được cung cấp bởi ChatGPT dựa trên kiến thức rộng lớn của nó về các chủ đề khác nhau, bao gồm khoa học, lịch sử, công nghệ và nhiều hơn nữa.

Người dùng cũng có thể lựa chọn từ một loạt các chủ đề được thiết lập trước để khám phá, chẳng hạn như "Nhân vật nổi tiếng", "Thể thao" và "Âm nhạc", và nhiều hơn nữa. Điều này cho phép có một cuộc trò chuyện nhắm mục đích hơn với ChatGPT, và người dùng có thể tìm hiểu thêm về các lĩnh vực cụ thể.

Nói chung, https://chatgptdemo.net/ cung cấp một cách tiếp cận dễ dàng và thân thiện với người dùng để trải nghiệm khả năng của ChatGPT và khám phá tiềm năng của công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

https://chatgptdemo.net/ là một ứng dụng web giới thiệu khả năng của ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi OpenAI. Ứng dụng cho phép người dùng tham gia vào các cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên với ChatGPT và nhận được các phản hồi giống như con người cho các câu hỏi của họ.

Trang web có giao diện thân thiện với người dùng, nơi người dùng có thể nhập câu hỏi của mình và ChatGPT sẽ tạo ra một phản hồi trong thời gian thực. Các phản hồi được cung cấp bởi ChatGPT dựa trên kiến thức rộng lớn của nó về các chủ đề khác nhau, bao gồm khoa học, lịch sử, công nghệ và nhiều hơn nữa.

Người dùng cũng có thể lựa chọn từ một loạt các chủ đề được thiết lập trước để khám phá, chẳng hạn như "Nhân vật nổi tiếng", "Thể thao" và "Âm nhạc", và nhiều hơn nữa. Điều này cho phép có một cuộc trò chuyện nhắm mục đích hơn với ChatGPT, và người dùng có thể tìm hiểu thêm về các lĩnh vực cụ thể.

Nói chung, https://chatgptdemo.net/ cung cấp một cách tiếp cận dễ dàng và thân thiện với người dùng để trải nghiệm khả năng của ChatGPT và khám phá tiềm năng của công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Mô hình giá cả:

free
freemium
Danh mục.: #chat #writing-assistant
Light
Neutral
Dark
Chat GPT Demo
Chat GPT Demo
Chat GPT Demo
Copy embed code

Khám phá các công cụ AI tương tự